مطالب توسط علی حدادی

ریخته‌گری آلیاژ رنگی طلا قرمز

دمای ریخته کاری آلیاژ ۱۰۲۰ دمای سیلندر در زمان ریخته کاری ۵۵۰ الی ۶۵۰ درجه متوسط زمان خنک شدن سیلندر  ۵ الی ۸ دقیقه بستگی به کوچک و بزرگ بودن سیلندر دارد دمای سرد شدن سیلندر با آب گرم نزدیک به دمای جوش استفاده از بارهای مطلوب بدون داشتن نیکل     .